Buổi học OH kết thúc unit 2

0

Buổi học OH kết thúc unit 2 của các bạn lớp G2. Cả cô giáo và bố mẹ đều nhận thấy sự tiến bộ của các con về khả năng tiếng anh. Các con đã bắt đầu biết ghép câu mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng ngôn ngữ tiếng anh đã gần gũi hơn trong cuộc sống của các con. Các con có tinh thần học tốt, sự tự tin, lòng nhiệt tình với môn học tiếng anh. Có một điều đặc biệt mà chương trình Grapeseed mang lại là cả sự tự tin khi các con ra khỏi moi trường ngoài Grapeseed. Grapeseed đã làm cho các con thực sự thay đổi.

– Lượt xem: (9)

Leave A Reply

9 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.