Camera

Smart and practical Method Of Getting Custom Paper https://www.learning-mind.com/mind-palace-technique/ Intelligent Method To Get Graduate Essay Writing Service

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống camera giám sát cho trường

MẦM NON MẶT TRĂNG VIỆT

(mnmattrangviet.dahuaddns.com

(mnvietmoonlinhdam.dyndns.tv)

Xem qua trình duyệt  chome,cốc cốc, firefox,internet explorer

Bước 1:

Từ màn hình desktop ta kích đúp chuột trái vào biểu tượng: chome,cốc cốc, firefox,internet explorer và tiến hành 1 số thao tác sau:( có hình ảnh minh họa)

Bước 2: sau khi chọn vào chome,cốc cốc, firefox,internet explorer và nhập đường link:

Cơ sở Đặng Tiến Đông “mnmattrangviet.dahuaddns.com

Cơ sở Linh Đàm “mnvietmoonlinhdam.dyndns.tv

ld1

Bước 3: Chạy phần điều khiển

ld2

Bước 4 : Cài đặt phần mềm

ld3

Bước 5 : Mở phần hỗ trợ

ld4

Bước 6: Đăng nhập

ld5

Tên đăng nhập: xin phụ huynh qua nhà trường hoặc gọi điện thoại 01632 86 86 68

Mật khẩu: xin phụ huynh qua nhà trường hoặc gọi điện thoại 01632 86 86 68

Bước 7: Chọn open all để xem

ld6

HƯỚNG DẪN XEM CAMERA QUA ĐIỆN THOẠI,iphone, IPAD

Đối với hệ điều hành IOS chúng ta vào  Appstore tìm kiếm phần mềm idmss và tải về sau đó bắt đầu cài đặt: (có hình minh họa )

B1: mở phần mềm và vào cài đặt                               B2: Chọn Device Manager

ld7                ld8

B3: chon +                                                    B4: chọn ip/domain

ld9                ld10

Bước 5: điền thong số như hình

ld11

Chọn mục thêm camera: (+)

Register Mode : IP/Domain

Name: camera

Addressmnmattrangviet.dahuaddns.com

                   mnvietmoonlinhdam.dyndns.tv

Port: 37777

User name: xin phụ huynh qua nhà trường hoặc gọi điện thoại 01632 86 86 68

Passworld: xin phụ huynh qua nhà trường hoặc gọi điện thoại 01632 86 86 68

Live preview: Main

Chọn start live view

Đối với hệ điều hành android thao tác tương tự

– Lượt xem: (2555)