Dã ngoại tháng 6-2017

0

Chúng con chuẩn bị lên xe ah

cb-len-xe (1) cb-len-xe (2) cb-len-xe (3) cb-len-xe (4) cb-len-xe (5)

Chúng con phấn khơi đi vào nơi có những điều thú vị đang chờ đợi.

phan-khoi (1) phan-khoi (2) phan-khoi (3) phan-khoi (4) phan-khoi (5) phan-khoi (6) phan-khoi (7) phan-khoi (8) phan-khoi (9) phan-khoi (10) phan-khoi (11)
Các bạn Vietmoon được trải nghiệm với những hiện tượng khoa học, quả nhiên những hiện tượng lạ đã xảy ra. Ồ có những thí nghiêm quen thế vì ở lớp co đã cho chúng mình khám phá qua tiết học ” khoa học diệu kỳ rồi”


– Lượt xem: (8)

Leave A Reply

two × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.